Ons privacy statement

Respect voor elkaar en elkaars privacy is voor ons een groot goed en wij trachten dit dan ook verenigingsbreed te beschermen zoals de wet dit ons voorschrijft.

Scouting A15 streeft ernaar om zich te houden aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

In dit statement vind je alle informatie over hoe wij bij Scouting Nederland en Scouting A15 omgaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Scouting A15 persoonsgegevens

Scouting A15 verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben of hebben gehad. Dit zijn de gegevens van:

  • Onze leden
  • Vrijwilligers van Scouting A15
  • Oud-leden (Voor het houden van bijvoorbeeld een reunie)

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens bij Scouting A15

Scouting A15 maakt gebruik van het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland genaamd SOL.

In de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid voor het wijzigen van persoonsgegevens bij het lid (of de ouders) van de betreffende gegevens.

Binnen Scouting A15 zijn er vrijwilligers met verschillende rollen binnen SOL die uw persoonsgegevens kunnen verwerken (muteren en gebruiken).

Iedere rol heeft zijn eigen verantwoordelijkheden.

Voorbeelden van rollen zijn de secretaris, penningmeester of leiding

Enkele van deze rollen hebben de mogelijkheid persoonsgegevens te muteren.

Dit mogen wij enkel met uw directe toestemming en gebeurt bij inschrijven, uitschrijven en en in uitzonderlijke gevallen bij het aanvullen van gegevens.

Het gebruiken van persoonsgegevens doen wij enkel met een doel en grondslag. Deze staan beschreven in ons privacybeleid en verwerkingsregister.

Het beleid van Scouting Nederland

Scouting A15 is aangesloten bij Scouting Nederland.

Ons privacybeleid is een uitbreiding op het privacy statement en beleid van Scouting Nederland.

Zij hebben de nodige voorzieningen getroffen en faciliteren de benodigde systemen om persoonsgegeven veilig en volgens de wet te verwerken.

Privacy statement Scouting Nederland

Privacybeleid Scouting Nederland

Privacybeleid Scouting A15

Zoals hierboven beschreven is het privacybeleid van Scouting A15 een uitbreiding op het beleid van Scouting Nederland.

 

 

Cookies

Scouting A15 maakt enkel gebruik van functionele cookies om onze website operationeel te houden. Hiermee worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Wijzigingen privacybeleid

Scouting A15 en Scouting nederland behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Het verdient aanbeveling om het privacybeleid voor inschrijven en het gebruik van Scouts Online te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.